ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WiFi

IP-CASH & Με μενού και στα Αγγλικά

Tαμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων με ηλεκτρονικό ημερολόγιο, WiFi & με επιλογή για Αγγλικό μενού.