ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

• Εγκρίσεις: CE, RoHS
• Βαρέως τύπου
• Στιβαρή κατασκευή
• Δυνατότητα καταμέτρησης και μελλοντικής έκδοσης κερμάτων