Νέα Ταμειακή αυξημένων δυνατοτήτων με ηλεκτρονικό ημερολόγιο

Μια ταμειακή μηχανή που την χαρακτηρίζει η ποιότητα κατασκευής της, η αξιοπιστία και ευελιξία της.