Ρολόι παρουσίας προσωπικού – VEISSEN TR-96
Αναλογικό και με οθόνη LCD με ένδειξη Ημερομηνίας – Ώρας.