Ηλεκτρονικός Ζυγός Υπολογισμού Τιμής Admate LP

• Οθόνες τύπου LCD φωτιζόμενες
• Ρύθμιση φωτισμού οθονών (backlight)
• Ικανότητα ζύγισης: 15Kg 2/5 gr, 30kg 5/10gr

Αριθ. Έγκρισης Υπ. Ανάπτυξης: ΔΠΠ 183 / 27-01-2016