ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ACS-H

  • 3 Οθόνες LCD με φωτισμό ένδειξης βάρους, βάρους μονάδας τεμαχίου, συνόλου ζυγιζόμενων τεμαχίων
  • Λειτουργίες: Αυτόματος μηδενισμός, μέτρηση τεμαχίων, προγραμματισμός απόβαρου