ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ – ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

– Κατάλληλη για εργαστήρια, μόνο βάρους,
– Λειτουργία μέτρησης τεμαχίου,
– Λειτουργία τυποποίησης