ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

   Η επιχείρηση ‘’ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ’’ δραστηριοποιείται στους τομείς Αυτοματισμού Γραφείου και Πληροφορικής με αντικείμενο την προώθηση και διάθεση προϊόντων επώνυμων οίκων.

Εδρεύει στην Λάρισα στην Ηρώων Πολυτεχνείου 37. Ξεχωρίζει στην Θεσσαλική αγορά έχοντας: 

  • Προσωπικό με εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στον τομέα αυτοματισμού γραφείου με ποιοτικά και διεθνώς καταξιωμένα προϊόντα.
  • Ικανοποιημένους πελάτες, δημόσιων υπηρεσιών και εταιριών αλλά και τελικών χρηστών.
  • Άρτια τεχνολογική υποδομή για αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.
  • Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με πλούσια εμπειρία και εκπαίδευση

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

   Το ήθος, η δουλειά με ευθύνη, η επιλογή κορυφαίων προϊόντων και η παράδοση του κύρους και της αξιοπιστίας οδήγησαν την επιχείρηση να συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις προϊόντων πληροφορικής, αυτοματισμού γραφείου στην Θεσσαλία. Με αφετηρία το προσωπικό όραμα του ιδρυτή Ηλεκτρονικού Παπαχρήστου Εύαγγελου  εξελίχθηκε σε μια πρωτοπόρο και ευέλικτη επιχείρηση έχοντας πάντα ως βασική αξία την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

   Στόχος της επιχείρησης για το παρόν και το μέλλον είναι η κατάκτηση ακόμα υψηλότερης θέσης, με κεντρικό άξονα την ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των χιλιάδων πλέον πελατών της βασισμένη στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της, το πλέον καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη διάθεση κορυφαίων σε ποιότητα και προδιαγραφές προϊόντων καθώς και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όπως άλλωστε και στο παρελθόν.

Ισολογισμός
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:   ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Office Automation Systems
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 145317440000
ΕΔΡΑ: ΛΑΡΙΣΑ
ΔΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 37 ΤΚ 41222 ΤΗΛ: 2410613018
E-MAIL: sales@papaxristoy.gr
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΛΑΤΤΑΜΥΑΣ 22Α  ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.200€
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΛΑΤΤΑΜΥΑΣ 22Α   ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.200€
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΛΑΤΤΑΜΥΑΣ 22Α  ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 400€
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΔΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΛΑΤΤΑΜΥΑΣ 22Α  ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 200€