Διαβάστε γιατί το τόνερ σας δε θα εκτυπώσει τις σελίδες που δηλώνει ο κατασκευαστής του. H απόδοση (Page Yield) ενός τόνερ, είναι ο αριθμός των σελίδων που o χρήστης μπορεί να εκτυπώσει με ένα τόνερ σε ένα συγκεκριμένο εκτυπωτή και βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές.

Οι κατασκευαστές τόνερ έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία δοκιμών απόδοσης βάσει των προδιαγραφών ISO/IEC 19752 και ISO/IEC 19798, ενώ τα δεδομένα απόδοσης σελίδων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για λόγους σύγκρισης και όχι για να προβλεφθεί η ακριβής απόδοση, αφού η απόδοση ενός toner μπορεί να διαφέρει ακόμα και από εκτυπωτή σε εκτυπωτή!

Επιπλέον, η αναγραφόμενη απόδοση του toner σε σελίδες αφορά εκτυπώσεις με κάλυψη σελίδας 5%, δηλαδή περίπου την εκτύπωση μιας παραγράφου κειμένου 7 σειρών!

Η πραγματική απόδοση ενός τόνερ.

Η πραγματική απόδοση σε σελίδες διαφέρει σημαντικά από την αναγραφόμενη δηλωθείσα από τον κατασκευαστή απόδοση. Συγκεκριμένα. επηρεάζεται από παράγοντες όπως το περιεχόμενο των σελίδων , τυπικό μέγεθος εργασιών του εκτυπωτή , τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία, καθώς και από την πυκνότητα και ποσότητα του χρώματος εκτύπωσης . Κατά συνέπεια , ο κατασκευαστής του toner δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο πελάτης θα επιτύχει πάντα τη δηλωθείσα απόδοση του γραφίτη .